Τράπεζα Πειραιώς: ναι στα 1 στα 3 δάνεια της αγοράς

Μετά από μια δεκαετία σκληρής λιτότητας και αιματηρής οικονομίας, υπάρχει και μια θετική εξέλιξη. Για πρώτη φορά, η αίτηση δανείων από άτομα και μικρομεσαίες εταιρείες εμφανίζει ανοδικές προοπτικές, κάτι που αντανακλάται ήδη στην αγορά. Ιδιαίτερα παρούσα σε αυτή την νέα αρχή της πιστωτικής επέκτασης παρουσιάζεται η Τράπεζα Πειραιώς. Στοχεύει να εγκρίνει 1 στα 3 καινούρια δάνεια της αγοράς, όπως δήλωσαν σε συνάντηση με δημοσιογράφους ανώτερα στελέχη της τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αυτών των ανωτέρων στελεχών και διευθυντών σχετικά με τη συνολική αγορά τραπεζικών προϊόντων, το 2018 τα νέα δάνεια συνολικά έφτασαν τα 400 εκατομμύρια ευρώ για στεγαστικά δάνεια, στα 500 εκατομμύρια ευρώ για καταναλωτικά και στα 650 εκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν συγκριθεί το ποσοστό των νέων χορηγήσεων του 2018 με αυτές του 2017, παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 35% για τα στεγαστικά, του 40% για τα καταναλωτικά και του 50% για τις επιχειρήσεις.

Στόχος η διατήρηση μιας ανοδικής πορείας

Σύμφωνα πάλι με τα ίδια διευθυντικά στελέχη της τράπεζας, αυτή η ανοδική πορεία υπολογίζεται να διατηρηθεί για τα επόμενα τρία χρόνια. Κάθε έτος αναμένεται μια αύξηση των νέων δανείων της τάξης του 40%, η οποία θα συνδυαστεί με την γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και οικονομίας και με την συνεχιζόμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, κάτι που ωθεί και κινεί τις αγορές. Υπολογίζουν πως αυτός ο ανοδικός ρυθμός θα αυξηθεί περαιτέρω όσο τα ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας υλοποιούνται και όσο τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίρνουν έγκριση.

Ποιοι είναι οι λόγοι που έχει αυξηθεί η ζήτηση δανείων;

Πολλοί και διάφοροι λόγοι οδηγούν πλέον περισσότερους ιδιώτες σε μια τράπεζα για να κάνουν ένα αίτημα δανειοδότησης. Αρχικά, παρατηρείται μια γενική βελτίωση οικονομικών συνθηκών στην αγορά, κάτι που αντανακλάται και στους ανοδικούς δείκτης του ΙΟΒΕ. Τα ακίνητα και οι τιμές τους αυξάνονται, η αγορά και η ζήτηση αυτοκινήτων αυξάνεται μαζί με την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Τα υπέρογκα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια των τελευταίων οχτώ ετών αρχίζουν και καλύπτονται ενώ όλοι τείνουν να υιοθετούν καταναλωτικές συμπεριφορές που διέπονται από τη λογική μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος και της κρίσης. Τέλος, το διάστημα αυτό υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν είναι υπερδανεισμένοι και δεν έχουν δάνεια στο όνομά τους και επιθυμούν να αποκτήσουν δάνειο είτε για να αγοράσουν τη δική τους στέγη ή για να αποκτήσουν καταναλωτικά αγαθά.

Δάνεια: τι συμβαίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλοι οι παραπάνω λόγοι, δηλαδή η ξεκάθαρη αύξηση και βελτίωση των συνθηκών της αγοράς όπως αυτές αντανακλώνται στους δείκτες ΑΕΠ, ευνοούν ιδιαίτερα και θετικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέτουν γερά θεμέλια και προοπτικές ώστε να δοθεί ώθηση μέσω δανείων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, η αύξηση στους κύκλους εργασιών και στον τζίρο κεντρικών κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και οι νέες τεχνολογίες, δίνουν περαιτέρω ώθηση σε νέα επενδυτικά σχέδια. Αν σε αυτό το κλίμα προσθέσουμε και την ολοένα μεγαλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σημαντικών ποσών από τις επιχειρήσεις (ας αναφέρουμε πως το 2018 δόθηκαν αποφάσεις υπαγωγής στο ΕΣΠΑ σχεδίων αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ) γίνεται ξεκάθαρο το τοπίο της αύξησης της χορήγησης δανείων.