Παροχή δανείων και σε αιτούντες σε μαύρες λίστες

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις οι ελληνικές τράπεζες έχουν θέσει ως στόχο τους την αναθέρμανση της καταναλωτικής πίστης στην αγορά. Υπάρχει εκ μέρους τους ένας γενικότερος σχεδιασμός ώστε να ενισχυθεί η οικονομία μέσω χρηματοδότησης και εισροής κεφαλαίου. Με αυτό τον σχεδιασμό αναθερμαίνονται οι ελπίδες να λάβουν χρηματοδότηση και τα πλήθη των δανειοληπτών που βρίσκονται τώρα στη μαύρη λίστα του Τειρεσία. Η λογική πίσω από αυτή την απόφαση είναι πως οι τράπεζες πλέον καταλαβαίνουν πως αν απορριφθούν όλοι όσοι αιτούνται νέο δάνειο, τότε δύσκολο θα επανέλθει η οικονομία στα κανονικά της στάδια.
Σύμφωνα με αναφορές τραπεζικών στελεχών, αν ένας δανειολήπτης είναι εγγεγραμμένος στον Τειρεσία κάτι τέτοιο δεν τον οδηγεί αμέσως στο να απορριφθεί το αίτημά του για την παροχή στεγαστικού ή καταναλωτικού δανείου, κοινή πρακτική στο παρελθόν. Στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα όπου το πενήντα τοις εκατό των δανείων παρουσιάζουν προβλήματα, οι τράπεζες δεν έχουν πια την πολυτέλεια να απορρίπτουν αμέσως αιτούντες με μικρά ή μεγαλύτερα κενά στο ιστορικό τους. Κάτι τέτοιο θα μείωνε δραματικά τον αριθμό των ιδιωτών που θα αποκτούσαν πρόσβαση σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και θα κρατούσε την οικονομία σε στασιμότητα.

Έτσι, οι τράπεζες αρχίζουν να σκέφτονται την υιοθέτηση πιο ευέλικτων και ουσιαστικών κριτηρίων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών και του ιστορικού του. Νέα σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ώστε να μπορεί να γίνει διάκρισης μεταξύ των κακοπληρωτών και εκείνων που καθυστερούσαν στην αποπληρωμή των δανείων τους χωρίς να φέρουν προσωπική ευθύνη, πέφτοντας απλά θύματα της περιρρέουσας κακής οικονομικής κατάστασης.

Νέοι κανόνες και κριτήρια αξιολόγησης

Πλέον, και από την πλευρά του Τειρεσία, έχουν διαφοροποιηθεί και οι κανόνες του Τειρεσία. Οι δανειολήπτες παραμένουν για λιγότερο χρονικό διάστημα στις μαύρες λίστες και τα στοιχεία τους παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο, αναλόγως της κάθε εγγραφής.

Έτσι, οι τράπεζες τώρα, αρχίζουν να διαφοροποιούνται από τις πρακτικές των προηγούμενων ετών. Παλαιότερα πραγματοποιούσαν περισσότερο τυπικούς ελέγχους δίχως να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ουσία του προβλήματος. Τώρα επιθυμούν να προσδώσουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής κατάστασης των αιτούντων δανείων. Στόχος είναι να αξιολογείται σωστά και σε πραγματικά επίπεδα η δυνατότητά τους να αποπληρώσουν ένα καινούριο δάνειο.

Έτσι δίνεται πλέον ιδιαίτερη σημασία στην εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος για δάνειο. Δηλαδή στο εισόδημα που αυτός ο ιδιώτης διαθέτει, όχι μόνο όπως φαίνεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας αλλά όπως διαμορφώνεται σε βάθος πολλών χρόνων παράλληλα με τις δαπάνες διαβίωσης. Οι τράπεζες έτσι σκοπεύουν να μπορούν όσο γίνεται πιο ακριβέστερα τη δυνατότητα ή όχι του κάθε αιτούμενου να μπορεί να ξεπληρώσει ένα δάνειο. Ένα καινούριο άνοιγμα στην καταναλωτική πίστη επιδιώκεται μέσω υπεύθυνων κριτηρίων δανεισμού. Έχοντας μάθει πλέον οι τράπεζες πολλά από τα λάθη και τα αλόγιστα δάνεια του παρελθόντος, θέλουν πλέον να εξετάσουν κριτήρια ουσιαστικά. Η εποχή των παχιών αγελάδων και των δανείων για διακοπές πέρασε και έφυγε επιτέλους. Πλέον άτομα ή επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν ένα σοβαρό στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο, θα ακούγονται πιο εύκολα.

Όταν η πιστοληπτική τους ικανότητα κριθεί βιώσιμη, θα περνά η αίτησή τους στο μετέπειτα στάδιο. Και όλα αυτά, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την αξιολόγηση των αιτήσεων για δάνεια.